הכשרה והדרכה לקבלת רישיון מטיס רחפנים רב להב / רישיון מפעיל אווירי

הכשרה והדרכה לקבלת רישיון מטיס רחפנים רב להב /רישיון מפעיל אווירי
מעונינים להשתמש ברחפן לצרכי פנאי, ספורט או לצרכי עבודה?
ההכשרה שלנו תאפשר לכם לקבל היתר להטיס רחפן באופן המותר על פי חוק, ולרכוש מיומנויות הטסה חשובות ברחפן רב להב.

חשוב לדעת כי כל הכשרה בנויה בצורה מעט שונה בהתאם לסוג הרחפן, כאשר ניתן למצוא הכשרה להטסת רחפנים עד 4 ק”ג והכשרה לרחפן עד 25 ק”ג.

רישיון מטיס רחפנים רב להב

החל מ 4 ק"ג ועד ל-25 ק"ג

לרחפן שימושים רבים ומגוונים בצבא, במשטרה, באירועים שונים, או בהפקות וידאו ותקשורת, ולכן חברה או אדם פרטי המעוניינים להעזר באופן מסחרי ברחפנים חייבים לעבוד עם רישיון.
תהליך קבלת הרישיון מרשות התעופה האזרחית (רת”א) מורכב ממספר שלבים עיקריים:

  • מבחן תיאורטי המכיל בחינה על ידע טכני, חוקה ומטאורולוגיה
  • הדרכה מעשית בת 6/12 שעות הכוללת יום הטסות מרוכז
  • חתימה על הצהרה אודות רכישת מיומנות הטסה רב להב עד 4 ק”ג
  • מבחן מעשי מעל 4 ק”ג ע”י בוחן רת”א
  • הגשת טפסים רלוונטיים והצהרת בריאות

בסוף ההכשרה תוסמכו לקבלת רישיון מטיס: רחפן מסחרי עד 4 ק”ג. מעבר מבחן מעשי מעל 4 ק”ג.

שירות הוצאת רישיון מפעיל אווירי מול רת"א

דרישות הרגולציה הנוגעות להפעלה מסחרית של שירותים באמצעות רחפנים מחייבות ברישיון הנקרא “מפעיל אווירי”.
הסדרת הרישוי מחייבת כל עצמאי, חברה ארגון או עמותה המעוניינים לעמוד בדרישות החוק ולבטח את פעילות הרחפנים שלהם.
הדרישות לקבלת רישיון מפעיל אווירי מרת”א:

  • תשלום שנתי של אגרה
  • הגשת ספר עזר מבצעי- ספר נהלים המועבר לבדיקה ולאישור רשות התעופה
  • הוכחת קיום ביטוח נזקי גוף וצד ג’.

חברת S.A מסייעת בתקשורת מול הגורמים הרלוונטיים ובעיקר מול רת”א כולל סיוע ברישומים על פי הדרישות.

בנוסף, אנו מתמחים בכתיבת ספר עזר מבצעי- על פי דרישות רת”א בהתאם לפעילות המתוכננת.

השירות מנוהל ומפוקח על ידי מנכ”ל החברה, שוקי אמזלג ניסיון רב ומקיף ביחידת הרחפנים של משטרת ישראל, מטיס בעל היתר כטב”מ רב להב בקשר עין עד 25 ק”ג.